Հիմնարկ • Մարդիկ BETA

Կադրեր և աշխատավարձի հաշվարկ` մեկ տեղում

Ունեցեք ժամանակ ստեղծագործ աշխատանքի համար։

Ինչպես է համակարգն աշխատում

Աշխատակիցների տվյալներն ու աշխատանքի պայմանները ներմուծելուն պես համակարգը կկազմի աշխատանքային պայմանագրերը։

Աշխատավարձի փոփոխություն, պարգևատրում, արձակուրդ, նպաստի և այլ գրանցելիս համապատասխան հավելվածները, դիմումներն ու հրամանները ինքաշխատ կկազմվեն։

Աշխատավարձի հաշվարկը այլևս ժամանակ չի պահանջում, համակարգը կազմում է այն առկա գրանցումների հիման վրա։ Մոռացե՛ք Excel-ը :)

Հաշվարկային թերթիկների հիման վրա ավտոմատ ստեղծվում են վճարման փաստաթղթեր, որոնք կարելի է տպել կամ արտահանել՝ որպես XML նիշք, առցանց վճարելու համար։

Եկամտային հարկի հաշվետվությունը և աշխատակիցների տվյալների գրանցման հայտերը՝ համակարգը գեներացնում է աշխատավարձի հաշվարկի հետ միասին։

Աշխատավարձի հաշվապահական ձևակերպումները կարող եք արտահանել և ավելացնել մնացած գրանցումներին՝ ներմուծելով դրանք «ՀԾ Հաշվապահ» համակարգ։

Ինչով ենք տարբերվում

Միասնական

Տվյալների մուտքագրումը նվազագույնի է հասցված։ Աշխատավարձի հաշվարկն ու կադրային փաստաթղթերը ստեղծվում են մեկ համակարգում՝ միևնույն տվյալների հիման վրա։

Կազմ ու պատրաստ

Գրանցվելուց հետո համակարգն անմիջապես պատրաստ է շահագործման։ Կարիք չկա ժամանակ վատնել ծրագրեր, բանալիներ տեղադրելու վրա։

Ձեռքի տակ

Հիմնարկ Աշխատավայր հավելվածը կօգնի ղեկավարել աշխատակիցների գոհունակությունը և դարձնել հաղորդակցումը հեշտ, արագ և հաճելի։

Առցանց

Հասանելի է ցանկացած վայրից։ Աշխատելու համար անհրաժեշտ է ունենալ համացանցին միացած համակարգիչ՝ իսկ տվյալներն ու ծրագիրը պահվում են ամպային սերվերում։

Նստելավարձ չկա :)

Համակարգը հասանելի է ամսական վճարով՝ ուղիղ համեմատական է ձեր աշխատակիցների թվին։ Չկա ծրագրի ձեռքբերման կամ թարմացումների ակտիվացման լրացուցիչ վճար։

Մարդամոտ

Համակարգը պարզ է, սովորելը՝ հեշտ, իսկ օգտագործելը՝ հավես :) Ժամանակ մի վատնեք մասնակցելով ձանձրալի դասընթացների վրա։

Փաթեթներ

ՍԿՍՆԱԿ

Մինչև 5 աշխատակից 0

ՊԱՐԶ

Մինչև 50 աշխատակից 1,000
Ամսական, 1 աշխատակցի համար

ՀԱՏՈՒԿ

51 և ավել աշխատակից ԽՈՍԵ՞ՆՔ
Կապվեք մեզ զեղչված գինը պարզելու համար

Հաճախ տրվող հարցեր

Գները ԱԱՀ-ո՞վ են
Այո, կայքում նշված գները ներառում են ավելացված արժեքի հարկը։
Հիմնարկ ՓԲԸ-ն հաշիվները դուրս է գրելու հաջորդող ամսվա սկզբին՝ էլեկտրոնային եղանակով։ Հաշիվները դուրս են գրվելու այն իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի անունով, ում հետ կնքվել է Հիմնարկ Մարդիկ համակարգի օգտագործման պայմանագիրը։
Դուք կպահպանեք հասանելիությունը համակարգին, սակայն չեք կարողանա նոր տվյալներ ավելացնել կամ փոփոխել։
Այո, ձեր account-ին հնարավոր է կցել անսահմանափակ թվով ընկերություններ։
Աշխատակիցների քանակը որոշվում է ձեր հաշվով գրանցված բոլոր հիմնարկներում այն աշխատակիցների քանակով, որոնք ամսվա վերջին օրվա դրությամբ ունեն գործող աշխատանքային պայմանագիր։
Օգտագործողների քանակը անսահմանափակ է։

Հատկություններ

Աշխատանքային պայմանագրերի ղեկավարում

Նոր աշխատակից գրանցելիս օգտագործողը նշում է տվյալ աշխատակցի անձնական տվյալները, ինչպես նաև սահմանում է աշխատանքային պայմանները՝ աշխատանքի գրաֆիկը և աշխատավարձի չափը։ Գրանցված տվյալների հիման վրա համակարգը ավտոմատ գեներացնում է աշխատանքային պայմանագիրը, իսկ աշխատակիցը ավելացվում է աշխատավարձի հաշվարկում։

Աշխատավարձի հաշվարկ

Աշխատավարձի հաշվարկը ամբողջովին ավտոմատացված է։ Ձեզանից ակնկալվում է միայն ստուգել գրանցումների ճշտությունը։

Վճարումների իրականացում

Վճարման փաստաթղթերը ստեղծվում են ավտոմատ կերպով՝ ըստ աշխատակցի նախընտրած վճարման միջոցի։ Վճարման փաստաթղթերը հնարավոր է տպել և արտահանել օնլայն-բենքինգի և ՀԾ Հաշվապահ 7 համակարգերի հետ համատեղելի XML ձևաչափով։

Արտաժամյա և գիշերային աշխատանք

Գրանցվում է արտաժամյա կամ գիշերային աշխատանքի սկիզբն ու վերջը, իսկ համակարգը կատարում է համապատսախան հաշվարկը։

Առողջության ապահովագրության վարում

Հնարավոր է գրանցել աշխատակցի և իր ընտանիքի անդամների համար գործատուի կողմից տրամադրված առողջության ապահովագրությունը և վարել այդ եկամտի տեսակի ճշգրիտ հաշվառումը։

Օրենսդրության փոփոխությունների կիրառում

Օրենսդրության, հարկային դրույքաչափերի փոփոխությունների ավտոմատ կիրառում համակարգում։

Պետական նպաստներ

Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների ավտոմատացված հաշվառում՝ օգտագործողը պետք է մուտքագրի միայն սկզբի և ավարտի ամսաթվերը իսկ համակարգը կհաշվարկի նպաստը։