Ինչ կա չկա

հիմնարկ-մարդիկ-1-45-0-տարբերակի-նկարագիր

2019 ապրիլի 20-ին կայացավ բիզնեսի ավտոմատացմանը նվիրված երկրորդ ամենամյա մասնագիտացած ցուցահանդեսը։ Հիմնարկի թիմը մասնակցել է երկու ցուցահանդեսներին և մեր խիստ սուբյեկտիվ տեսանկյունից առաջընթացն ակնհայտ էր։

Summary of Tax Code Amendments

April 20, 2019 The second annual specialized exhibition dedicated to business automation took place. The Foundation team participated in both exhibitions, and from our very subjective point of view, progress was evident.