Հատկություններ

Աշխատակիցների գրանցում


Պարզապես սահմանեք աշխատակիցների աշխատանքային պայմանները, որի հիման վրա համակարգը ավտոմատ կստեղծի աշխատանքային պայմանագիրը։
Աշխատավարձի հաշվարկ


Աշխատավարձի հաշվարկը ամբողջովին ավտոմատացված է։ Ձեզանից ակնկալվում է միայն ստուգել գրանցումների ճշտությունը։


Արտաժամյա և գիշերային աշխատանք


Գրանցեք աշխատանքի սկզբի ու ավարտի ժամը, իսկ համակարգը կհաշվարկի հավելումներն ու աշխատած ժամերը։ Հերթափոխի ռեժիմի դեպքում լրացուցիչ գրանցման կարիք չկա։
Աշխատանքային պայմանների ղեկավարում


Գրանցեք պայմանագրի նոր տարբերակ՝ աշխատավարձի կամ այլ փոփոխության։ Բոլոր տարբերակները տեսանելի են ու ակնառու դարձնում կարիերայի առաջխաղացումը։
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրեր


Գրանցեք գործընկերոջը՝ լինի նա ֆիզիկական անձ, թե ԱՁ։ Համակարգը կստեղծի պայմանգիրը, հարկումն արվում է դրամարկղային եղականով։
Առողջության ապահովագրության վարում


Աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների առողջության ապահովագրության և դրանից բխող հարկերի հաշվարկը դեռ երբեք այդքան պարզ ու արագ չի եղել։ Փորձե՛ք։
Այլ բացակայություններ


Առկա է հեշտ ու պարզ գործընթաց անաշխատունակության ու բացակայությունների այլ տեսակգների գրանցման համար։
Աշխատավարձի հաշվարկ


Աշխատավարձը հաշվարկվում է վայրկյանների ընթացքում՝ հաշվի առնելով աշխատանքային պայմանները, աշխատաժամանակը, պարգևները, և այլն։


Փաստաթղթերի ղեկավարում


Կադրային փաստաթղթերի ավտոմատացված ստեղծում՝ համակարգում առկա կաղապարներով։ Օգտագործողները կարող են նաև խմբագրել կաղապարները։
Աշխատավարձի վճարում


Պարզապես սեղմեք վճարման կոճակը և համակարգը կստեղծի վճարման փաստաթղթերը, որոնք հնարավոր է մուտքագրել օնլայն բենքինգի համակարգեր։Հաշվապահական ձևակերպումներ


Աշխատավարձի հաշվարկը գեներացնելիս համակարգը կազմում է աշխատավարձի հաշվապահական ձևակերպումները, որոնք արտահանվում են ՀԾ Հաշվապահ 7 համակարգ։
Հարկերի և պարտադիր վճարների հաշվարկ


Համակարգը հաշվառում է հարկերը և պարտադիր վճարները և գեներացնում եկամտային հարկի հաշվետվությունը, աշխատակցի ընդունման հայտերը։
Օրենսդրության փոփոխություններ


Օրենսդրական փոփոխությունների մշտադիտարկում և դրանց կիրառում համակարգում։