Հիմնարկ Մարդիկ՝ 1.51.0 տարբերակի նկարագիր

Նորություն

 • Համատեղությամբ աշխատող աշխատակցի մյուս աշխատատեղի եկամուտները կներառվեն միջին ամսականի հաշվարկում, եթե աշխատակիցը գտնվում է մայրության արձակուրդում։
  Գրանցել մայրության արձակուրդ
 • Պարգևավճարի գրանցման պատուհանում «Վճարման ամսաթիվ» դաշտի անվանումը փոխարինվել է «Հաշվարկային ամիս» անվանմամբ։
  Պարգևավճար գրանցելու պատուհան
 • Աշխատանքային պայմանագրում կարտացոլվի նաև աշխատակցի մասնագիտությունը կամ մասնագիտությունները։
 • Ստեղծվել է նոր փոփոխական՝ արձակուրդային օրերի քանակը բառերով արտացոլելու համար։ Գեներացված փաստաթղթերում արձակուրդային օրերի քանակը այլևս կարտացոլվի նաև տառերով։

  Շտկումներ

 • Լուծվել է փաստաթղթերի համարակալման հետ կապված խնդիրը։ Փաստաթուղթը գեներացնելուց բայց չպահպանելուց հետո կարգավորումներում փաստաթղթերի համարներն այլևս չեն փոփոխվի։
 • Լուծվել է մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատակցի համար չօգտագործված արձակուրդային օրեր հաշվարկելու խնդիրը։ Մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդում գտնվող աշխատակցի չօգտագործված արձակուրդային օրերը կմնան անփոփոխ մինչև արձակուրդի ավարտը։
 • Լուծվել է վճարման հանձնարարականների՝ ցանկից անհիմն անհետացման կամ կրկնօրինակվելու խնդիրը։
 • Լուծվել է մինչև երեք տարեկան երեխայի արձակուրդում գտնվող աշխատակցի դրոշմանիշային վճարի՝ հաշվարկային թերթիկի հաշվապահական գրանցումներում չարտացոլվելու խնդիրը։
  Հաշվարկային թերթիկի «Հաշվապահական գրանցումներ» բաժին
 • Լուծվել է նշված հաշվարկային թերթիկում բացասական թվանշանով գումարի փոփոխման դեպքում վերջին հաշվարկային թերթիկի գումարի փոփոխման խնդիրը։ Հաշվարկային թերթիկի գումարն այլևս չի փոխվի։
 • Լուծվել է աշխատակցի՝ ողջ ամիս չվճարվող արձակուրդում գտնվելու ամսում հաշվարկների արտահանված աղյուսակի ժամատախտակ բաժնի «Ընդամենը ամսվա ընթացքում աշխատած օրեր/ժամեր» սյունակի դատարկ լինելու խնդիրը։

Գտել եք սխալ կամ Ձեր կարծիքով ինչ֊որ բան պակա՞ս է, գրե՛ք մեր էլ․հասցեին՝ info@himnark.am, ֆեյսբուքյան էջին կամ www.himnark.am կայքի առցանց զրուցարանում։
Մեզ հետ կարող եք կապ հաստատել նաև հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ +374 60 446627 և +374 44 446627։